Vanaf de herindeling van Zutphen en Warnsveld (01-01-2005) tot mijn pensionering in 2013 was ik raadsgriffier in de nieuwe gemeente Zutphen.

Wat is in ’s hemelsnaam een raadsgriffier? Dat is de ‘secretaris’ van de gemeenteraad. Hij is verantwoordelijk voor alles wat gedaan moet worden om de gemeenteraad te laten functioneren. De griffier geeft leiding aan een afdeling, de griffie, waar de mensen werken die alle administratieve en organisatorische zaken regelen. Het verzenden van de raadsstukken, het regelen van de vergaderingen, het notuleren, zorgen dat de vergaderingen op het internet komen, ledenlijsten, raadsvergoedingen, te veel om op te noemen. Elke gemeente heeft dus een raadsgriffier. Er bestaat ook een beroepsvereniging, de Vereniging van Griffiers, met een eigen website www.griffiers.nl, waarin ik tamelijk actief was.

Als raadsgriffier heb ik mij gespecialiseerd in het overheidsrecht: de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht, wat al snel bekend werd. Van collega’s in den lande ontving ik regelmatig mailtjes met vragen over hoe in een bepaalde situatie juridisch correct gehandeld moest worden. Dit bracht me op de gedachte om regelmatig een column op de website te publiceren over een juridisch onderwerp dat te maken heeft met de gemeenteraad.

Het zijn er uiteindelijk 60 geworden.

De columns zijn soms niet meer helemaal up-to-date, omdat de wet in de loop van de jaren gewijzigd is. Zelf vind ik ze echter nog steeds het lezen waard.

Mijn columns

1._De_Gemeentewet_is_mijn_beste_vriend_-_01-02-2007.pdf

2._Wie_denkt_de_griffier_wel_dat_hij_is_-_26-02-2007.pdf

3._De_griffier_en_de_rekenkamer_-_22-03-2007.pdf

4._Even_geen_raadslid_zijn_-_23-04-2007.pdf

5._Zal_ik_je_eens_iets_vertellen-06-06-2007.pdf

6._De_Gemeentewet_loopt_achter_-_03-07-2007.pdf

7._Hoezo_belangenverstrengeling_-_29-08-2007.pdf

8._Oh_oh_die_gemeenschappelijke_regelingen_-_21-09-2007.pdf

9._Onverenigbaar_-_16-10-2007.pdf

10._En_het_dualisme_krijgt_weer_de_schuld_-_15-11-2007.pdf

11._De_griffier_als_geheugen_van_het_college_-_12-12-2007.pdf

12._Raadsgriffiers_willen_soms_te_snel_-_17-01-2008.pdf

13._Bevoegdheden_-_19-02-2008.pdf

14._Ook_griffiepersoneel_heeft_recht_op_medezeggenschap_-_10-03-2008.pdf

15._Er_is_een_rekenkamerrapport._Wat_nu_-_07-04-2008.pdf

16._Stemmen_in_commissies_-_24-04-2008.pdf

17._De_sprekende_secretaris_en_de_zwijgende_griffier_-_08-05-2008.pdf

18._Het_is_niet_aan_een_griffier_om_te_oordelen-05-06-2008.pdf

19._Hoedt_u_voor_de_Wet_bescherming_persoonsgegevens_-_18-08-2008.pdf

20._Boegbeeld_-_03-09-2008.pdf

21._De_raad_en_de_euros_-_29-09-2008.pdf

22._Elektronische_communicatie_-_09-12-2008.pdf

23._Kans_gemist_maar_nog_niet_te_laat_-_06-01-2009.pdf

24._Eerste-_en_tweederangs_gemeenteraden_-_13-02-2009.pdf

25._De_kwaliteit_van_collegestukken_-_16-03-2009.pdf

26._De_griffier_en_de_politiek_-_06-04-2009.pdf

27._Nogmaals_geheimhouding_-_06-05-2009.pdf

28._Gemeenteraad_let_op_uw_zaak_-_05-06-2009.pdf

29._Als_ik_neerkijk_op_mijn_handen_-_31-08-2009.pdf

30._Privacy_en_het_Internet_-_03-09-2009.pdf

31._De_wettelijke_immuniteit_is_geen_vrijbrief_-_09-10-2009.pdf

32._Wie_tekent_het_contract_met_de_accountant_-_11-11-2009.pdf

33._De_griffier_als_adviseur_van_het_college_-_17-12-2009.pdf

34._Kaderstellen_is_meer_dan_kopiëren_van_een_modelverordening_-_28-01-2010.pdf

35._Geloofsbrieven_in_orde_maar_toch_-_25-03-2010.pdf

36._Burgerparticipatie_voorbij_-_24-06-2010.pdf

37._De_griffier_en_het_privaatrecht_-_27-08-2010.pdf

38._Kerntaken_bestaan_niet_-_04-10-2010.pdf

39._Sommige_sociale_media_zijn_slecht_voor_democratische_besluitvorming_-_16-11-2010.pdf

40._Communicatie_tussen_griffiers_-_15-12-2010.pdf

41._De_raad_is_geen_toezichthouder_-_20-01-2011.pdf

42._Handreiking_lolake_rekenkamer_-_09-02-2011.pdf

43._De_raad_moet_goed_weten_wat_hij_uit_handen_geeft_-_08-03-2011.pdf

44._Regionale_samenwerking_hard_nodig_maar_wel_lastig_-_11-04-2011.pdf

46._Nieuwe_rol_voor_de_Rekenkamer_-_05-07-2011.pdf

45._Het_moet_niet_gekker_worden_-_08-06-2011.pdf

47._Hoe_groot_moet_de_raad_zijn_-_04-11-2011.pdf

48._De_vijftigste_over_ombudsprudentie_-_30-11-2011.pdf

49._Het_nieuwe_werken_-_11-01-2012.pdf

50._Afdeling_Bestuursrechtspraak_op_drift_-_02-03-2012.pdf

51._Bezuinigen_op_raadsvergoedingen_-_17-04-2012.pdf

52._Juridisch_en_moreel_-_29-05-2012.pdf

53._Zich_onthouden_van_stemming_in_de_raad_-_29-05-2012.pdf

54._De_motieven_van_de_raad_-_28-05-2012.pdf

55._De_griffier_inhoudelijk_betrokken.pdf

56._De_raad_en_de_gemeenschappelijke_regeling.pdf

57._De_raad_van_State_keert_op_zijn_schreden_terug.pdf

58._Column_Protocol_privacy_van_de_burger_noodzakelijk.pdf

59._Column_Revitalisering_Generiek_Toezicht_wat_moet_de_raad_ermee.pdf

60._De_allerlaatste_column_van_Krijn_van_der_Heijden.pdf

 

Top