Klachtenbehandeling door decentrale overheden

Een handleiding voor de toepassing van het Klachtrecht, zoals vastgelegd in Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

Top