Subsidieverstrekking, een praktische handleiding

Een gedegen handreiking voor de toepassing van het subsidierecht, zoals dat is vastgelegd in Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht.

Top